İsimler ve takma adlar bir arada yaşayan insanları daha kolay tanımaya, birbirinden ayırt etmeye yarayan simgelerdir. Bayan isimleri genellikle yumuşak tatlı, melodili, kulağa hoş gelen ve insanın hoşuna giden sözcüklerden oluşmaktadır. Erkek isimleri ise erkek kimliğine daha uygun düşen sert sözcüklerden meydana gelmektedir. Bu sözcükler, erkeklerin yaşam biçimindeki gibi kuvveti simgelemektedir. Takma adlar, kişilerin kimlerden olduğunu ayırt etmede daha belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Takma adların doğuş nedenleri arasında meslek, çalışkanlık, tembellik, yerleşim merkezi, etnik köken, kıskanma duygusu, gıpta duygusu, fiziksel özellikler, çevreye karşı tutum, aileyle ilgili geçmişten gelen söylem gibi nitelikler yer almaktadır. İnegöl'de kullanılan isimler, Türkiye'nin her tarafında kullanılan isimlerdir. Bu nedenle onlardan örnekler verilmesine gerek görülmemiştir. Takma adlar ve konma nedenlerine örnek olur düşüncesiyle halk kesiminden seçilen örneklerle yetinilmiştir. Bu örnekler şöyle sıralanabilir. Acaroğulları: "Acar" soyadından ileri gelmekte, aynı aileden gelen tüm bireyleri anlatmaktadır. Akbabalar: Soyadı "Akbaba" olan ailenin bireylerine denir. Almanyalılar: Bir süre Almanya'da kaldıkları için bu adla anılırlar. Ahmet Çavuşlar: Askerde çavuş olarak görev yaptığından dolayı bu adla tanınırlar. Arabacı Yaşar: At arabasıyla geçimini sağladığından dolayı denir. Ballıklı Sütçü Hasan: Ballık köyünden gelme olup süt sattığı için bu adla anılır. Bekçiler: Aile büyüğünün mesleği bekçilik olduğu için. Belbeller: Aile büyüğü berberlik yaptığı için. Calgıcı Arif: Düğünlerde çalgıcılık yaptığı için. Çargan Hatçe: Çok konuştuğu için. Değirmenciler: Köylerinde değirmenleri olduğu için. Elektrikçi Selimler: Selim isimli kişinin aile boyu bu işi yapması nedeniyle böyle anılmaktadır. Ezan Dede: Ezana on dakika varken camiye gittiği için. Fırıncılar: Fırınları olduğu için. Gölemenliler: Gölemen köyünden geldikleri için. Habeş Osman: Ne yaptığını tam olarak bilemediği için. Karabıyık Mustafa: Kara bıyıklı olduğu için. Koreliler: Aile büyüğü Kore'de savaştığı için. Kürt Yusuf: Kendisinin hangi kökenden geldiğini anlayabilmek için. Lümbeli Mustafa: Lümbe köyünden geldiği için. Pomak Ahmet: Pomak olduğunu belirtmek için. Sağarların Fatma: Babası sağır olduğu için. Seyde Ağalar: Çok malları olduğu için. Şişko Fadime: Çok şişman olduğu için. Tatarlar: Tatar kökenli olduğu için. Tekel Hatçe: Sürekli Tekel'e gidip mal aldığı için. Tilki Remzi: Kurnaz olduğu için. Topal Sülko: Topal Süleyman anlamında. Topçu Mustafa: Top diktiği için. Torunlar: Torunuyla gezerken herkesin ilgisini çektiği için. Uzun Caferler: Çok uzun boylu olduğu için. Yılanlı Karı: Kadının içinde yılan olduğuna inanıldığı için. Sedirlinin Aziz Efendi Yağcıların Ahmet AğaKıl boyunun Ali Efendi Çıravzın Ali Tahta Pıcağın Ömer Yorgansızın Üssün Oyma kapılının Hüseyin Altı aylığın Ali Bey